Strategisch Advies

Naast kwantitatieve data analyses complementeert PandoraXL strategisch beleidsadvies met kwalitatieve analyses op maat.  Onze consultants hebben ruime ervaring met de volgende aandachtsgebieden:

 

  • Marketing actieplannen

  • (Financiële) haalbaarheidsstudies

  • SWOT analyses, confrontatiematrices & formuleren van SWOT strategieën

  • Opstellen van businessplannen

  • Assistentie bij verkrijgen van (bank)kredieten en verkenning van alternatieve financiering

  • Advies door het gehele strategisch spectrum van operationeel, tactisch tot lange termijn

  • Consultancy en advies bij ISO en ISM certificeringen

 

Naast advies voor het MKB, geven wij ook advies aan bedrijven die voorzichtig over de grens kijken naar afzetmarkten in of strategische allianties met bedrijven uit Europa en de MENA landen. Eén van onze niche markten zijn met name de Golfstaten, Noord en West Afrika. Deze regios zijn bekend terrein bij onze consultants en helpen u graag bij het verkennen van bilaterale markten.